பிரேஸ் செய்யப்பட்ட தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளின் பொதுவான தவறு வகைகள் யாவை

2021-07-23

பிரேஸ்டு பிளேட் வெப்பப் பரிமாற்றி என்பது வெப்ப கடத்தல் மூலம் வெப்ப பரிமாற்றத்திற்கான ஒரு சாதனம் ஆகும். வெப்பப் பரிமாற்றம் இரண்டு ஊடகங்கள் அல்லது வெப்பப் பரிமாற்றத்திற்கு இரண்டு ஊடகங்களுக்கு மேல் இருக்கலாம்; இது ஆற்றல் சேமிப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, சிறிய தடம், வசதியான சுத்தம் மற்றும் வெப்ப பரிமாற்ற திறன் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. நல்லது மற்றும் பல நன்மைகள்.

தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகள் முக்கியமாக நீரிலிருந்து நீர் வெப்பப் பரிமாற்றம், நீர்-திரவ வெப்பப் பரிமாற்றம், நீராவி-நீர் வெப்பப் பரிமாற்றம், நீராவி மற்றும் திரவ வெப்பப் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றிற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் தொழில்களில் அதிக அளவு உள்நாட்டுக் கழிவு சுடுநீர் தினமும் உருவாக்கப்படுகிறது. ஹோட்டல்கள், விருந்தினர் இல்லங்கள் மற்றும் நீச்சல் குளங்கள். நீர் சுழலும் பட்டறை, மசகு எண்ணெய் சுற்றும் உபகரணங்கள், கம்ப்ரசர் கழிவு வெப்பம் போன்றவை அனைத்தும் குழாய் நீரை வீட்டு சுடுநீராக சூடாக்க தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளைப் பயன்படுத்தலாம். ஆற்றல் சேமிப்பு, சிறிய தடம், அதிக வெப்ப பரிமாற்ற திறன், வசதியான பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் அசெம்பிளி போன்றவை.

தட்டு வெப்பப் பரிமாற்றிகளின் முக்கிய நோக்கங்கள்: வெப்பமாக்குதல், ஆவியாதல், குளிர்வித்தல் மற்றும் ஒடுக்குதல். தினசரி வாழ்க்கை வடிகால் வெப்பத்துடன் கூடிய நீராக இருந்தால், குழாய் நீரை சூடாக்க வெப்ப ஆதாரமாகப் பயன்படுத்தலாம். இது உள்நாட்டு வடிகால் மற்றும் கழிவு வெப்ப பயன்பாட்டில் சிறந்த செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது உள்நாட்டு சூடான நீராகப் பயன்படுத்தப்படலாம்; குளியலறையில் வீணாகும் சுடுநீரிலும் இதையே செய்யலாம்.

  • QR